Vacature: regeneratieve boer(in)

Strackxhoeve zoekt een regeneratieve boer, voor 2 dagen per week van april t.e.m. november 2024 (met kans op verlenging in 2025). Stel je kandidaat vóór 15 januari 2024.

Jouw rol bij Strackxhoeve

Voor het derde seizoen zoeken we een regeneratieve boer die 2 dagen per week mee in de markttuin wil werken. Dat is tijdens de oogstdag voor CSA-pakketten, waarbij je een halve dag mee oogst en een halve dag mee werkt bij het reilen en zeilen van de tuin. Dat gaat om zaaien, planten, uitdunnen, irrigeren, onderhoud, wieden, netten spannen, … Als jij blij wordt van mooie, verse groentepakketten samenstellen, dan zien wij je graag arriveren.

Het werken in de no-dig tuin zelf is behoorlijk gevarieerd. Zo telen we alles vanuit zaad en werken we met minstens 70 verschillende soorten groenten, kruiden en bloemen. In onze tuin schoffelen of ploegen we niet en werken we zoveel mogelijk samen met het bodemleven. We werken niet-gemechaniseerd en veel met de hand, waarbij we de bodem zo min mogelijk verstoren. Dit betekent ook dat het werk fysieke inspanning vraagt en dat je voor deze functie fit moet zijn. Het werk is behoorlijk allround, maar heeft een duidelijke focus op de oogst in de groentetuin en het klaarmaken en leveren van de wekelijkse pakketten (wekelijks ook voor restaurants).

We zoeken iemand die één seizoen of langer wil meedraaien. Klikt het en wil je blijven, dan is er de optie om op termijn te groeien binnen Strackxhoeve, door de markttuin meer te managen (oogst- en teeltplanning opstellen en hanteren), taken op te binnen bij het beheer van het agroforestry-systeem, het verzorgen van de kippen, e.d

Jouw profiel

 • Je hebt een verregaande interesse in fijne groenteteelt, met specifieke kennis van de meest gangbare gewassen en van zaaien en opkweek van eigen plantgoed.
 • Je bent vertrouwd met het bodemopbouwend markttuin-teeltsysteem, zonder kerende grondbewerking (no dig), óf je wil jouw kennis van gewassen hier op leren toepassen.
 • Je houdt van fysiek werk en buiten werken, door weer en wind. Je bent fit genoeg om dit te doen.
 • Voor jou mag het werk seizoensgebonden: langere dagen in de zomer en kortere dagen in de koudere maanden.
 • Je bent stipt en betrouwbaar. Je werkt zorgvuldig, gericht en snel met steeds oog voor de kwaliteit van de groenten.
 • Je spreekt en schrijft Nederlands.
 • Je vindt het leuk om samen te werken met vrijwilligers in de markttuin.
 • Je vindt het fijn dat onze CSA-oogstaandeelhouders betrokken zijn en wil af en toe een praatje slaan met hen. Hier en daar een rondleiding geven sla je niet af.
 • Het is een pluspunt als je vertrouwd bent met de regio en sowieso makkelijk op de boerderij geraakt.
Lees volledige vacature: regeneratieve boer(in)

Vacature: regeneratief medewerker

Strackxhoeve zoekt een regeneratief medewerker, voor 2 dagen per week vanaf 1 februari (minstens 12 maanden, verlenging naar onbepaalde duur te bespreken). Stel je kandidaat vóór 15 januari 2024.

Jouw rol bij Strackxhoeve

Voor het derde seizoen zoeken we een regeneratief medewerker die 2 dagen per week mee de algemene werking wil ondersteunen. Deze dagen worden in samenspraak overlegd naargelang de activiteiten en afspraken.

Het werk is behoorlijk allround en dus gevarieerd:

 • Externe communicatie: e-mail, sociale media, website, …
 • Administratie: boekhouding, facturatie, opvolging van CSA-verkoop, inschrijvingen, …
 • Community building: activiteiten organiseren en hosten op de boerderij, soms zelfstandig en soms in samenwerking met externe partners (zoals bijv. Landschapspark De Merode of bevriende chef-koks).
 • Planning en rapportering op verschillende vlakken: intern binnen de coöperatie, naar Stichting Lenteland en i.h.k.v. landbouw- en andere projectsubsidies
 • Vrijwilligerswerking uitbouwen voor korte en lange termijn-vrijwilligers

Je werkt nauw samen met boer Brent en met Stichting Lenteland, die Strackxhoeve pre-financieren en inhoudelijk ondersteunen. We zoeken iemand die goed past bij wat wij doen als Strackxhoeve, maar ook nieuwe perspectieven inbrengt. We zoeken nadrukkelijk naar iemand die energie krijgt van het organisatiewerk vanachter een computer én contact met mensen, niet naar iemand die liever in de markttuin wil werken of zelf wil boeren (daarvoor is er een andere vacature vacant).

We zoeken iemand die minimaal één seizoen wil meedraaien en op termijn mogelijks wil groeien binnen Strackxhoeve.

Jouw profiel

 • Je bent ervan overtuigd dat we als samenleving regeneratief moeten handelen, werken en leven én je wil je daarvoor inzetten. Je hebt interesse in regeneratieve landbouw en de transitie naar een duurzame samenleving.
 • Je schrijft vloeiend, foutloos, wervend en authentiek.
 • Je hebt oog voor sterke beelden die jouw boodschap ondersteunen.
 • Je bent vlot met sociale media en kan een website via WordPress beheren.
 • Je werkt graag en goed met gangbare programma’s (Outlook, Word, Excel).
 • Je vindt het leuk om samen te werken met partnerorganisaties én vrijwilligers.
 • Je vindt het fijn dat onze CSA-oogstaandeelhouders betrokken zijn en wil af en toe een praatje slaan met hen. Hier en daar een rondleiding geven sla je niet af.
 • Je kan jouw taken goed en snel regelen, schakelen tussen verschillende projecten en contacten.
 • Je bent stipt en betrouwbaar. Je werkt zorgvuldig en hebt oog voor de kwaliteit.
 • Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands.
 • Je werkt op vaste dagen, maar kan jouw uren flexibel indelen naargelang de activiteiten op de boerderij. Soms ‘s avonds of in het weekend werken vinden jij en je naasten oké.
 • Het is een pluspunt als je vertrouwd bent met de regio en sowieso makkelijk op de boerderij geraakt. Een deel van de taken kan je eventueel via thuiswerk doen.
Lees volledige vacature: regeneratief medewerker